Spring naar inhoud

Wat te doen bij wateroverlast?

Het weerpatroon is in Nederland de laatste jaren veranderd, waarbij we temperaturen zien die verder van de normale waarden afwijken. Deze veranderingen worden veroorzaakt door klimaatverandering en kunnen leiden tot extreme weersomstandigheden, zoals lange periodes van droogte, intense neerslag en overstromingen.

Tijdens periodes van droogte kan de grond barsten en kwetsbaarder worden voor overstromingen wanneer hevige regenval plaatsvindt. Dit komt omdat de grond niet in staat is om water op te nemen, waardoor het snel naar rivieren en andere waterwegen stroomt. Veel woningbezitters krijgen te maken met wateroverlast, doordat het water in hun kelder terechtkomt.

Als u wateroverlast in huis heeft, kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. In het geval van een lekkage: Zet de watertoevoer naar de lekkage uit als het veilig is om dit te doen.

2. Zet elektrische apparaten uit: Als water in de buurt komt van elektrische apparaten, zet deze dan uit om verdere schade te voorkomen. 3. Verwijder water: Gebruik emmers, handdoeken of een dompel pomp om zoveel mogelijk water te verwijderen.

4. Bel professionele hulp als u er zelf niet uitkomt: Overweeg een water- of schadeherstelbedrijf in te schakelen om u te helpen bij het herstel van de wateroverlast.

5. Voorkom verdere schade: Plaats blokken of platen onder meubels om verdere waterbeschadiging te voorkomen.

6. Zorg dat de ruimte goed geventileerd wordt, om schimmels tegen te gaan.

Als u niet in staat bent om de wateroverlast zelf op te lossen of als de schade ernstig is, raadpleeg dan onmiddellijk een professional. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om verdere schade te voorkomen en de kosten van herstel te beperken.

Wateroverlast voorkomen

Het beperken van droogte en het beheren van waterbronnen kunnen helpen bij het verminderen van de kans op overstromingen. Daarnaast kunnen regenwateropvang en andere waterbesparende maatregelen helpen bij het beperken van de impact van overstromingen en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het opgevangen regenwater kan met behulp van een regenpomp weer gebruikt worden voor tuinberegening, om het toilet door te spoelen of om de wasmachine te laten draaien.

Zo dragen we allen ons steentje bij aan een beter klimaat!